Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Help
Bewerken van stap 1 —

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 78 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap type:

Sleep om te herschikken

Before starting this procedure, you must disable your Mac's Auto Boot feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. Use this guide or follow the abbreviated instructions below to disable Auto Boot.

Power on your Mac and launch Terminal.

Copy and paste the following command (or type it exactly) into Terminal:

sudo nvram AutoBoot=%00

Press [return]. If prompted, enter your administrator password and press [return] again. Note: Your return key may also be labeled ⏎ or "enter."

You can now safely power down your Mac and open the bottom case, without it accidentally powering on.

When your repair is complete and your Mac is successfully reassembled, re-enable Auto Boot with the following command:

sudo nvram AutoBoot=%03

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.