Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Help

Stap type:

Sleep om te herschikken

DO NOT UNPLUG THE CABLE DURING TRANSFER! You risk damaging your calculator!

All warnings from Part 1 still apply.

Wait for the OS to send and verify.

Once finished, you should see a 'RAM cleared' screen. Your calculator is now finished installing the OS.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.