Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerken voor Nicole Klukowski

Bewerking goedgekeurd door Nicole Klukowski

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove the 3 tabs that connect the screen to the phone fame by prying them up with the plastic opening tool. Fully detach the screen.