Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #2

Bewerking door Paul Sullivan

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Using the spudger, lift up from under the top speaker and it should slide easily out of place.
[* icon_caution] CarefulBe careful when removing top speaker out of its housing because it is still connected to the phone. You must undo the connection indicated with the orange circle before complete removal.
[* icon_caution] CarefulBe careful when removing top speaker out of its housing because it is still connected to the phone. You must undo the connection indicated with the orange circle before complete removal.