Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* icon_note] The free end of the AirPort Extreme card should lift slightly.
[*
black] Insert wisdom herePull the AirPort Extreme card straight away from its socket.
[* icon_note] The free end of the AirPort Extreme card should lift slightly.
[*
black] Insert wisdom herePull the AirPort Extreme card straight away from its socket.