Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #20

Bewerking door Kevin D

Bewerking goedgekeurd door Kevin D

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[title] removing the bad Wifi module.
[* black] remove the golden antenna cable from his socket. be very carefull and use a spudger.
[* black] remove the screw.
[* black] remove the wifi module. it will jump up when removing the screw. slide it out.
[* icon_caution] avoid touching the antenna or the antenna sockets with your fingers. wear gloves instead.
+[* black] install the new wifi module : just slide it in , push it down and put the screw back in. attach the antenna back in.