Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #11

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse a spudger to pry the AirPort antenna connector away from the AirPort card.
[* black] Insert wisdom hereUse a spudger to pry the AirPort antenna connector away from the AirPort card.