Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #17

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse a spudger to pry the two serial ATA connectors straight away from the hard drive.
[* black] Insert wisdom hereUse a spudger to pry the two serial ATA connectors straight away from the hard drive.