Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #19

Bewerking door Walter Galan

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the tip of a spudger to flip up the locking lever to release the IR sensor ribbon cable from its socket.
[* black] Pull the IR sensor ribbon cable straight away from the logic board
.
[* black] Insert wisdom hereUse the tip of a spudger to flip up the locking lever to release the IR sensor ribbon cable from its socket.
[* black] Pull the IR sensor ribbon cable straight away from the logic board
.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie