Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #5

Bewerken voor Phillip Takahashi

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Use a spudger to disconnect theRelease the right and left speaker cablesconnectors from their sockets using the flat end of a spudger.
[* black] Use a spudger to disconnect theRelease the right and left speaker cablesconnectors from their sockets using the flat end of a spudger.