Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerking door Bernhard

Bewerking goedgekeurd door Bernhard

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

+[* black] Pay attention to the orientation of the speaker. The correct orientation may differ between models. The photo shows the contacts in the upper half but it could also be the other way around.