Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Mathias Meldgaard Pedersen

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* icon_note] Before disassembling yourFør adskillelse af din iPhone, be sure it is powered offskal du sørge for den er slukket.
[* red] Remove the two 3.6Fjern de to 3,6 mm Pentalobe screws next to the dock connectorskruer ved siden af ​​dock-stikket.
[* icon_reminder] During reassembly, we recommend you replace the 5-point screws with equivalentUnder samling, anbefaler vi at du udskifter Pentalobe skruerne med tilsvarende Phillips screws. Our [product|IF182-019|Liberationskruer. Vores [Befrielse Kit] provides the tools and screws needed to replace theindeholder de værktøjer og skruer der er nødvendige for at udskifte Pentalobe screws withskruerne med Phillips screwsskruer.
[* icon_caution] The 5-Point Screwdriver should only be used once, as it has the potential to strip the screwsPentalobe Skruetrækkeren bør kun bruges én gang, da den kan potentiaelt tikan ødelægge skruerne.
[* icon_note] Before disassembling yourFør adskillelse af din iPhone, be sure it is powered offskal du sørge for den er slukket.
[* red] Remove the two 3.6Fjern de to 3,6 mm Pentalobe screws next to the dock connectorskruer ved siden af ​​dock-stikket.
[* icon_reminder] During reassembly, we recommend you replace the 5-point screws with equivalentUnder samling, anbefaler vi at du udskifter Pentalobe skruerne med tilsvarende Phillips screws. Our [product|IF182-019|Liberationskruer. Vores [Befrielse Kit] provides the tools and screws needed to replace theindeholder de værktøjer og skruer der er nødvendige for at udskifte Pentalobe screws withskruerne med Phillips screwsskruer.
[* icon_caution] The 5-Point Screwdriver should only be used once, as it has the potential to strip the screwsPentalobe Skruetrækkeren bør kun bruges én gang, da den kan potentiaelt tikan ødelægge skruerne.