Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #16

Bewerking door Phillip Takahashi

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Isn't it ironic taking a picture of a camera? We don't think so... This dinky metal box is the front-facing camera, housing the lens and circuitry.
[* black] Isn't it ironic taking a picture of a camera? We don't think so... This dinky metal box is the front-facing camera, housing the lens and circuitry.
[* black] The thinner front-facing camera is able to capture pictures at 1.3 MP.
[* black] Note the camera's ribbon cable sports leopard print, maximizing speed and aggressiveness.