Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #6

Bewerken voor Taylor Stone

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove the tape.
[* black] Locate the connecting ribbon.
[* black] Using your spudgerthe spudger or your thumb and finger tofinger, flip the switch up and disconnect the ribbon.
[* black] Using your spudgerthe spudger or your thumb and finger tofinger, flip the switch up and disconnect the ribbon.
[* black] Lift off the panel from the screen.