Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Mackenzie Keane

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* red] Remove the 3 Phillips screws from the button mount.
[* black] Lift the monitor interior away from the front cover.