Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Phillip Takahashi

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* blackred] Locate the top cover bolt. It is on top of the pump.
[* black] Use a wrench to turn the bolt counter-clockwise until it is loose.
[* black] Remove by the bolt by hand
and remove it.
[* blackred] Locate the top cover bolt. It is on top of the pump.
[* black] Use a wrench to turn the bolt counter-clockwise until it is loose.
[* black] Remove by the bolt by hand
and remove it.

Afbeelding 2

Oude versie

Nieuwe versie

Afbeelding 3

Verwijderd