Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door John Stone

Bewerking geweigerd door Jeff Suovanen

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

-[* red] Remove the three identical 2mm PH000 Phillips screws from the memory door.
-[* black] Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
+[* red] Rimuovere le tre identiche viti con testa a croce da 2mm (Phillips PH000) dallo sportello della memoria.
+[* black] Sollevare di poco lo sportello della memoria facendolo leggermente scorrere verso il vano batteria ed estrarlo dall'alloggiamento.