Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #4

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

+[* black] Gently push the tip of a spudger under the black plastic flap stuck to the display data cable lock to make the lock pop upward and away from the socket.
+[* black] While holding the lock away from the socket, use the tip of a spudger and your fingers to gently remove the display data cable from its socket.
+[* icon_caution] Do not pull upward on the display data cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.