Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #4

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* icon_note] If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all eight screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.
[* black] Remove the heat sink from the logic board.