Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #2

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket.
[* icon_caution] Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, '''not''' the socket itself.
[* black] Pull the keyboard backlight ribbon cable out of its socket
.
[* black] Insert wisdom hereUse the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket.
[* icon_caution] Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, '''not''' the socket itself.
[* black] Pull the keyboard backlight ribbon cable out of its socket
.