Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #5

Bewerking door Aiden Baker

Bewerking geweigerd door Adam O'Camb

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
[* icon_note] In a pinch, an unopened canned beverage works well for this. Be sure not to spill it though!
[* icon_note] In a pinch, an unopened canned beverage works well for this. Be sure not to spill it though!
[* black] Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.