Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse a plastic opening tool to pry the home button board off the adhesive securing it to the front panel.
[* icon_caution] Be careful not to flex the board too much. It is very thin and delicate
.
[* black] Insert wisdom hereUse a plastic opening tool to pry the home button board off the adhesive securing it to the front panel.
[* icon_caution] Be careful not to flex the board too much. It is very thin and delicate
.