Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #1

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herered] Remove the single 5.2 mm T6 Torx screw securing the right clutch hinge nearest the display glass.
[* black] Insert wisdom herered] Remove the single 5.2 mm T6 Torx screw securing the right clutch hinge nearest the display glass.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie