Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerken voor McKen

Bewerking geweigerd door Adam O'Camb

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] An alternative to Step 2, on some Macbook Pros, the plastic bracket can be removed by sliding it to the right and lifting it directly off.