Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #2

Bewerking door David Hodson

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse a spudger to flip up the tab on the [CABLE] ribbon cable ZIF connector.
[* black] Disconnect the {CABLE] ribbon cable with a pair of tweezers
.
[* black] Insert wisdom hereUse a spudger to flip up the tab on the [CABLE] ribbon cable ZIF connector.
[* black] Disconnect the {CABLE] ribbon cable with a pair of tweezers
.