Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herered] Remove the four 6.5 mm T8 Torx screws securing the GPU heat sink to the GPU.
[* black] Insert wisdom herered] Remove the four 6.5 mm T8 Torx screws securing the GPU heat sink to the GPU.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie