Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herePull the camera cable out of its socket on the logic board.
[* icon_caution] Don't lift upward on the camera cable as you disconnect it. Pulling upward on the cable may damage both the cable and the logic board. Pull the cable parellel to the face of the logic board
.
[* black] Insert wisdom herePull the camera cable out of its socket on the logic board.
[* icon_caution] Don't lift upward on the camera cable as you disconnect it. Pulling upward on the cable may damage both the cable and the logic board. Pull the cable parellel to the face of the logic board
.