Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Munir

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* red] Pull the film winder down until it comes free.
+[* icon_caution] Do not close the film compartment. The compartment will not open without the film winding lever installed properly.