Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #5

Bewerking door Torrey Plana

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Open the battery compartmentcompartment.
[* blackred] Remove the Phillips screw located at the bottom of the battery compartmentcompartment.
[* black] Open the battery compartmentcompartment.
[* blackred] Remove the Phillips screw located at the bottom of the battery compartmentcompartment.