Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #1

Bewerken voor Ron Davis

Bewerking goedgekeurd door Ron Davis

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Locatered] Using tweezers, unplug the small vibrator inconnector from its socket on the upper right corner of the main phone assembly.
[* orange] Unplug the vibrator connector cable as shown. Tweezers or a similar tool are required
motherboard.
[* black] Locatered] Using tweezers, unplug the small vibrator inconnector from its socket on the upper right corner of the main phone assembly.
[* orange] Unplug the vibrator connector cable as shown. Tweezers or a similar tool are required
motherboard.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie