Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #4

Bewerking door Kevin Huang

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Pops the hinged releaselever out on the side of the motherboard.