Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Melinda Phan

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

+[* black] Remove back cover by sliding upward.
[* black] Take back cover off. Using a paperclip or other small pointed tool, press the small red button shown here.