Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Danner Pruhs

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove back cover by sliding upward.
-[* black] Take back cover off. Using a paperclip or other small pointed tool, press the small red button shown here.
+[* black] Take back cover off.

Afbeelding 1

Verwijderd

Afbeelding 2

Verwijderd