Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Tia Deharpport

Bewerking goedgekeurd door Tia Deharpport

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* red] Remove the five () mm T15 screws from the cover plate.
[* black] Use your hands to removeRemove the cover plate.
[* black] Use your hands to removeRemove the cover plate.