Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herered] Remove the 26 mm T10 Torx screw securing the right speaker to the iMac.
[* black] Insert wisdom herered] Remove the 26 mm T10 Torx screw securing the right speaker to the iMac.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie