Skip to main content

Wijzigingen aan deze stap

Bewerking door Erik Snyder

Bewerking goedgekeurd door Erik Snyder

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stapregels

[* black] Locate the screw connecting the orange battery cable to the device.
[* red] Use the T5 Torx Screwdriver to remove the screw connecting the battery to the device.
[* red] Use the T5 Torx Screwdriver to remove the screw connecting the battery to the device.