Skip to main content

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Leigh Lisbao

Bewerking goedgekeurd door David Hodson

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stapregels

[* red] Remove the single 1.5 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
[* black] Some models of CDMA (Verizon) iPhone 4 may be missing this screw.