Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #5

Bewerking door Jeanette Neethling

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* blackred] Open the LCD by using the release switch. Using a 00 Phillips screwdriver, remove the screw shown from the side of the camcorder.
[* blackred] Open the LCD by using the release switch. Using a 00 Phillips screwdriver, remove the screw shown from the side of the camcorder.