Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #5

Bewerking door Jeanette Neethling

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

-[* black] Open the LCD by using the release switch. Using a 00 Phillips screwdriver, remove the screw shown from the side of the camcorder.
+[* red] Open the LCD by using the release switch. Using a 00 Phillips screwdriver, remove the screw shown from the side of the camcorder.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie