Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereDe-route the black and gray antenna cables through the black plastic cable retainer attached to the inverter cable.
[* black] Insert wisdom hereDe-route the black and gray antenna cables through the black plastic cable retainer attached to the inverter cable.