Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #9

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herered] Remove the two 5 mm Phillips screws securing the left display hinge to the lower case.
[* black] Insert wisdom herered] Remove the two 5 mm Phillips screws securing the left display hinge to the lower case.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie