Skip to main content

Wijzigingen aan stap #8

Bewerking door Miroslav Djuric

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stapregels

[* icon_note] Make sure the phone is off before disconnecting the headphone jack cable.
[* black] Use a spudger to disconnect the headphone jack cable from the logic board.

Afbeelding 1

Geen vorige afbeelding

Toegevoegd