Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to pry the subwoofer and right speaker connector up off the logic board.
[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to pry the subwoofer and right speaker connector up off the logic board.