Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Jonathan Fish

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Shift the rear derailleur into the lowest (largest) gear.
[* red] Align the rear guide sprocket of the derailleur with the lowest (largest) gear, by tightening or loosening the screw labeled "L".
[* icon_note] This alignment sets the maximum inward distance that the derailleur can move the chain. Without setting this boundary, the derailleur could shift the bike chain off of the gear and onto the axle. This boundary setting is referred to as the low end adjustment stop.
[* yellow] The second picture is of a misaligned derailleur.