Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #8

Bewerking door Tyler Wong

Bewerking goedgekeurd door Tyler Wong

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* red] Remove the two 4.0 mm screws using a Phillips #000 Precision Screw Driver.
[* black] Take out the plastic covering, revealing the inner components of the LCD screen.