Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #4

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to peel the thin plastic cover off the top and sides of the Bluetooth board housing.
[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to peel the thin plastic cover off the top and sides of the Bluetooth board housing.