Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Walter Galan

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* blackred] Remove the four Phillips screws from the memory door.
[* blackred] Remove the four Phillips screws from the memory door.
[* black] Slide the memory door away from the memory compartment.