Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #2

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* red] Remove three 5.6 mm T8 Torx screws securing the power button boardRF module to the metal chassis.
[* red] Remove three 5.6 mm T8 Torx screws securing the power button boardRF module to the metal chassis.