Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #1

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Use the flat end of a spudger to release the clips securing the power buttonRF module shield along the top and the left edge of the power button boardRF module.
[* black] Lift and remove the power buttonRF module shield from the console.
[* black] Use the flat end of a spudger to release the clips securing the power buttonRF module shield along the top and the left edge of the power button boardRF module.
[* black] Lift and remove the power buttonRF module shield from the console.