Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerking door Olivia Piccirillo

Bewerking goedgekeurd door Olivia Piccirillo

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

+[title] Remove Battery
+[* black] Insert your fingernail, or a plastic tool, into the crevice on the lower left side of the back side.
+[* black] Gently pry the battery from the back of the phone.